Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen
in de Plantage - Weesperbuurt

Home

Activiteiten

Agenda

Archief


Islam: context en cultuur

Cursus Geschiedenis van de islam Islam is op één na de grootste religie in de wereld. De onbekendheid met deze religie, de acties van terreurgroepen (die zich vaak op de Islam beroepen) en wijdverspreide vooroordelen beïnvloeden de manier waarop we naar moslims kijken. Juist daarom is het belangrijk om meer over hen te weten, omdat kennis ons verrijkt en onderling begrip kan bevorderen.

In deze cursus zien wij hoe na de dood van de profeet Mohammed in 632 de islam zich snel verspreidde over een groot gebied en zelfs in Europa terechtkwam. De christelijke wereld was bang voor de macht en de rijkdom van het islamitische rijk en moslims werden afgeschilderd als agressief en militant. Was dat terecht? Het geloof was zeker een motiverende factor, maar dat was niet een specifieke eigenschap van de islam, ook joden en christenen werden (bij het voeren van hun oorlogen) door religie gemotiveerd. In deze cursus wordt de buitengewoon rijke geschiedenis en enkele opvallende kunstuitingen belicht van de Umayyaden van Damascus, de Abbasieden van Bagdad, de Fatimieden en Mamelukken van Egypte, het Ottomaanse rijk en de shi’itische macht van Iran. Allemaal hebben zij de diversiteit van religieuze stromingen beïnvloed en theologische scholen en mystieke tradities doen ontstaan. In de wekelijkse bijeenkomsten wordt actieve participatie aangemoedigd en is er plaats voor discussie.

Docent: Gerda Sengers, Arabist en Cultureel antropoloog Data: is gestart op maandag 21 januari 2019. Tijdstip: 11:00 uur tot 13:00 uur Kosten:  € 22,50.  (€ 7,50 voor de cursus en € 15,00 voor de syllabus) Aanmelden bij Riny Jaarsma, ri.ja@outlook.com NB. Voor deze cursus is beperkt plaats. Er starten regelmatig nieuwe cursussen.