Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage- Weesperbuurt

   
 
 

Home

Activiteiten

Agenda

Archief 

 

 

 

 

 

 

 

Leesgroep

Er zijn twee leesgroepen waarin eens in de vier weken een boek besproken wordt dat door alle deelnemers gelezen is. Deelnemers aan deze groep, lezen graag en willen:

  • ervaringen bij het lezen van het boek met anderen delen,

  • inzicht krijgen over opbouw, inhoud, verhaalvorm en stijlfiguren,

  • hun kennis verbreden,

  • het lezen stimuleren.De leesgroep komt op woensdagochtend bij elkaar.
De kosten zijn gebaseerd op 1,75 per keer.

De leesgroepen worden begeleid door
Ria Koopman en Silvie van Venrooij

Als het u iets lijkt, kunt u zich opgeven bij de contactpersonen:

Voor inlichtingen over en aanmelding voor de leesgroepen kunt u een mail sturen naar de SOOP: soop@xs4all.nl
Sylvie van Venrooij: silvie.v.venrooij@planet.nl
Ria Koopman: ria.koopman@upcmail.nl